O Wenedach

Pełna nazwa drużyny brzmi: 49 Drużyna Starszoharcerska „Wenedowie”. Jednostka działa w 13 Szczepie DHiZ „Czarna Trzynastka” w Tenczynku (Hufiec ZHP Krzeszowice). Współpracujemy z Zespołem Szkół im. Władysława Jagiełły w Tenczynku. Naszą siedzibą jest harcówka (należąca do 13 Szczepu) znajdująca się w podziemiach ośrodka zdrowia w Tenczynku. Jednostce przewodzi pwd. Wojciech Dąbek. Drużyna liczy piętnastu członków. Obrzędowość drużyny opiera się na prasłowiańskich mitach i legendach, oraz na życiu codziennym rdzennych mieszkańców terenów polskich. W drużynie działają dwa zastępy – męski Klan Półksiężyca i damski Wenus.